درود. بدینوسیله  ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت آگاهی به اطلاع می‌رسد؛
"سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحد‌های موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود."

توضیحانی چند درخصوص اظهارنامه مالیاتی

فلج شدن صنف آلومینیوم‌کاران در اثر ادغام با اتحادیه آهنگران - عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری

ارائه خدمات مربوط به رزرو هتل‌ها و سالن‌های همایش و برگزاری تورهای متعدد

ماده ,تبصره ,مستقیم ,مصوب ,برگ ,آیین ,ماده 97 ,2 ماده ,97 قانون ,مصوب 1380 ,11 27

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

rasssicklarsdump به یادشهدا111 عروس ایرانی مدرسه شاد من حرفه ای ها کلبه عطر مطالب اینترنتی Heather در راه ارگانیک www,villa-shomal.com